Tilbage til oversigten (L - Å)

Poppelhøj


Vejnr.: 157-0635
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Havsgårdsvej 19 til Ellemosevej, spærret ved Ellemosevej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Poppelhøj er anlagt i 1923/24, 1928/29 og 1937/38.

Ved udstykningen af Havsgårdens sydlige jorder blev vejene navngivet efter skovtræer.

I 1923/24 blev strækningen mellem Havsgårdsvej til Ellebakken anlagt.
I 1925 overgik strækningen fra Havsgårdsvej til Ellebakken til offentlig vej.
I 1928/29 blev strækningen mellem Højsgårds Allé til Ellebakken anlagt.
I 1931 overgik strækningen fra Højsgårds Allé til Ellebakken til offentlig vej.
I 1937/38 blev den sidste strækning mellem Ellemosevej og Højsgårds Allé anlagt.
I 1950 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.
I 1967/68 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

Poppelhøj


Tilbage til oversigten (L - Å)