Tilbage til oversigten (L - Å)

Polarvej


Vejnr.: 157-0632
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Godhavnsvej 12 til Ellemosevej, spærret ved Ellemosevej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Polarvej er anlagt i 1928/29 og 1937/38. 

Omkring 1910 begyndte den første villabebyggelse på Havsgårdens jorder med 3 foreløbigt lukkede, vestgående veje.

To år tidligere var budskabet om Danmarksekspeditionens tragiske skæbne nået hertil og de tre nye veje opkaldtes da efter de tre forskere Brøndlund, Hagen og Mylius Erichsen, der havde fundet døden i Grønlands ismarker. Vejene er senere forlænget over Højsgårdens jorder til Ellemosevej. En række person- og stednavne med tilknytning til Grønland er senere benyttet i navne på nyere veje i kvarteret.

I 1928/29 blev strækningen fra Godhavnsvej til Højsgårds Allé anlagt.
I 1931 overgik strækningen fra Godhavnsvej til Højsgårds Allé til offentlig vej.
I 1937/38 blev strækningen fra Ellemosevej til Højsgårds Allé anlagt.
I 1950 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.
I 1963/64 blev vejen lukket mod Ellemosevej.
I 1976 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter på strækningen fra Ellemosevej til Højsgårds Allé.

Polarvej


Tilbage til oversigten (L - Å)