Tilbage til oversigten (L - Å)

Plantevej


Vejnr.: 157-0631
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 218 til Søborg Hovedgade 24.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Plantevej er anlagt i 1935/37. 

Vejen er navngivet efter det på stedet liggende handelsgartneri som tilhørte gartner Kellerup.

I 1965 overgik vejen til offentlig vej.

Plantevej


Tilbage til oversigten (L - Å)