Tilbage til oversigten (L - Å)

Plantagevej


Vejnr.: 157-0630
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Fuglegårdsvænget 6 til Vangedevej 123.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Plantagevej er anlagt i 1923/24.

Vejen er navngivet efter den frugtplantage, som tilhørte gartnerne Hansen og Bonne, hvorigennem vejen blev ført.

I 1936 overgik strækningen fra Vangedevej til 427 meter mod øst til offentlig vej.
I 1945 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

Plantagevej


Tilbage til oversigten (L - Å)