Tilbage til oversigten (L - Å)

Phistersvej


Vejnr.: 157-0627
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 213 til Bregnegårdsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Phistersvej er anlagt i 1899/1901. 

Vejen er opkaldt efter skuespilleren Ludvig Phister(1807-1896).Han var mest kendt som Holberg fortolker.

En række skuespillere og skuespillerinder var gennem en periode i sidste halvdel af forrige århundrede stamgæster på Constatia om sommeren. Dette mindedes ved navngivningen af kvarterets veje.

I 1910 overgik vejen til offentlig vej.

Phistersvej


Tilbage til oversigten (L - Å)