Tilbage til oversigten (L - Å)

Paul-Petersens Vej


Vejnr.: 157-0634
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Brogårdsvej til Kirketorvet spærret ved Brogårdsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Paul-Petersens Vej er anlagt før 1920.

Indtil 1928 hed vejen Gentofte Stationsvej og efterfølgende Gentoftegade indtil 1969. Vejen er opkaldt efter arkitekt, oberstløjtnant Aage Paul-Petersen (1882-1953), medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse 1952 – 53.

I 1926 overgik vejen til offentlig vej.
I 1981 blev vejen lukket ved Gentoftegade.

Paul-Petersens Vej


Tilbage til oversigten (L - Å)