Tilbage til oversigten (L - Å)

Parkovsvej


Vejnr.: 157-0625
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Høeghsmindevej/Smakkegårdsvej til Bernstorffsvej 179.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Parkovsvej er anlagt i 1934/36.

Vejen er opkaldt efter Gentofte Kommunes første borgmester oberst Hans Peter Parkov 1857 – 1934.

Gennem sine 25 år som sognerådsformand arbejdede han på, at Gentofte skulle få købstadslignende status. Det lykkedes i i 1934, hvor han blev valgt som borgmester, men han døde efter kun 10 dage på posten. 

I 1934/35 blev strækningen fra Vældegårdsvej til Tagesbakke anlagt og senere overtaget i 1937. I samme periode blev vejen også anlagt på Maltegård.

I 1971 blev Parkovsvej 55A til 59B overtaget til offentlig vej.

Parkovsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)