Tilbage til oversigten (L - Å)

palle_simonsens_vej


Vejnr.: 157-999
Vejstatus: Privat vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Forlængelse af Bank-Mikkelsens Vej fra nr. 10.

Vejnavnets oprindelse og historie:
Opkaldt efter politiker Palle Simonsen (☆1933-2014✝)
palle_simonsens_vejFoto: Mangler


Tilbage til oversigten (L - Å)