Tilbage til oversigten (L - Å)

På Højden


Vejnr.: 157-0640
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Barsehøj 6 til Niels Andersens Vej 47.

Vejnavnets oprindelse og historie:

På Højden er anlagt i 1929/31.

Vejen er navngivet efter sit forløb over de høje dele af Bjerregårdens tidligere jorder.

I 1939 overgik vejen til offentlig vej.
I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

På Højden


Tilbage til oversigten (L - Å)