Tilbage til oversigten (L - Å)

Ordrupvej


Vejnr.: 157-0622
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 2

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hvidørevej 47 til Femvejen.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ordrupvej er anlagt omkring 1850.

Oprindeligt hed vejen Ordrupgade. Vejen gennem Ordrup by fra Lindegårdsvej til Hyldegårdsvej.

I 1868 overgik vejen til offentlig vej.

I 1983/84 blev der anlagt cykelsti fra Femvejen til Schioldannsvej/Clarasvej i begge vejsider.

Ordrupvej


Tilbage til oversigten (L - Å)