Tilbage til oversigten (L - Å)

Ordruphøjvej (Ordrupvej - Skovgårdsvej)


Vejnr.: 157-0617
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrupvej 114 til Skovgårdsvej 39.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ordruphøjvej er anlagt før 1911.

indtil da hed vejen Asylvej. Vejen er navngivet efter kammerherre Berlings ejendom, Ordruphøj.

Ordruphøj kan spores tilbage til 1798 da groshandler i København Peter Erichsen, på en del, af Skovgårdens jorder lod opføre et lille landsted på bakken nord for Ordrup by.

1804 skiftede ejendommen, i forbindelse med et ejerskifte, navn fra det oprindelige Conradshøj til Ordruphøj.

1860 kom ejendommen i familien Berlings besiddelse. Kammerherre Carl Berling var svagelig og døde på en rejse til Palestina. Hans båre blev ført hjem til Danmark og gravsat i et gravkapel som kammerherreinden havde ladet indrette i den gamle Bauleshøj i haven ved Ordruphøj.

Fru Berling blev boende på Ordruphøj, hvor hun kort tid efter sin mands døde ansatte en ung løjtnant, Louis Pio, som huslærer for sine to sønner. 

Louis Pio var en kendt socialistisk agitator, der om dagen underviste de to drenge og om natten skrev ledende artikler til det af ham nystiftede blad ”Socialisten” På trods af de politiske modsætninger beholdt hun Louis Pio indtil hun i 1871 fik drengen på jesuiterkollegiet i Feldkirch.

I 1934 overgik strækningen fra Ordrupvej til 63 meter mod øst til offentlig vej.
I 1934 blev vejen udvidet fra Ordrupvej til Asylet og fra Berlingsbakke til Skovgårdsvej. 
I 1940 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

Ordruphøjvej (Ordrupvej - Skovgårdsvej)


Tilbage til oversigten (L - Å)