Tilbage til oversigten (L - Å)

Ordrupgårdvej


Vejnr.: 157-0615
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Skovgårdsvej 47 til blind vej mod vest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ordrupgårdvej er anlagt i 1938/40.

Vejen er navngivet efter ejendommen Ordrupgård, tidligere Skovhuset under Skovgården. 

Ordrupgård blev i 1918 opført af etatsråd Wilhelm Hansen, og på dette sted skabte han gennem årrene en udsøgt og anerkendt samling af nyere fransk kunst.

Efter etatsrådsindens død er samlingen, sammen med ejendommen, i 1952 modtaget som gave af den danske stat.

Ordrupgårdvej


Tilbage til oversigten (L - Å)