Tilbage til oversigten (L - Å)

Ordrupdalvej (Ordruphøjvej - Skovgårdsvej)


Vejnr.: 157-0612
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordruphøjvej 14 til Henriettevej 27.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ordrupdalvej er anlagt i 1934/35.

Vejen er navngivet efter Ordrupdal, den tidligere avlsgård til ejendommen Ordruphøj, som kan spores tilbage til 1798, da groshandler i København Peter Erichsen, på en del af Skovgårdens jorder lod opføre et lille landsted på bakken nord for Ordrup by. 

1804 skiftede ejendommen, i forbindelse med et ejerskifte, navn fra det oprindelige Conradshøj til Ordruphøj.

1860 kom ejendommen i familien Berlings besiddelse. Kammerherre Carl Berling var svagelig og døde på en rejse til Palestina. Hans båre blev ført hjem til Danmark og gravsat i et gravkapel, som kammerherreinden havde ladet indrette i den gamle Bauleshøj i haven ved Ordruphøj.

Fru Berling blev boende på Ordruphøj, hvor hun kort tid efter sin mands død ansatte en ung løjtnant, Louis Pio, som huslærer for sine to sønner. 

Louis Pio var en kendt socialistisk agitator, der om dagen underviste de to drenge, og om natten skrev ledende artikler til det af ham nystiftede blad ”Socialisten” På trods af de politiske modsætninger beholdt hun Louis Pio indtil hun i 1871 fik drengen på jesuiterkollegiet i Feldkirch.

I 1946 overgik vejen til offentlig vej.  

Ordrupdalvej (Ordruphøjvej - Skovgårdsvej)


Tilbage til oversigten (L - Å)