Tilbage til oversigten (L - Å)

Ordrup Jagtvej


Vejnr.: 157-0620
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hvidørevej 37 til Jægersborg Allé/Skov.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ordrup Jagtvej er anlagt før 1900.

Indtil da har vejen heddet Grøndalslund og Jægersborg Allé. Vejnavnet er formentligt valgt, da vejen oprindeligt blev anlagt som forbindelsesvej mellem Charlottenlund Skov og Jægersborg Dyrehave, med henblik på færdsel ved kongelige jagter.

I 1900 overgik vejen til offentlig vej.   I 1969/70 blev kørebanen udvidet fra 8,0 meter til 10,0 meter fra Jægersborg Allé til Traverbanevej.

I 1977 blev kørebanen indsnævret fra 7,5 meter til 6,25 meter på strækningen Hyldegårdsvej til Traverbanevej, og der blev anlagt cykelsti på den vestlige strækning.

Ordrup Jagtvej


Tilbage til oversigten (L - Å)