Tilbage til oversigten (L - Å)

Ordrup Have


Vejnr.: 157-0616
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Mosehøjvej 18 til blind vej mod vest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ordrup Have er anlagt i 1957/58.

Vejnavnet må formodes, at hentyde til vejens forløb gennem et større, ældre haveareal.

I 1960 overgik vejen til offentlig vej.

Ordrup Have


Tilbage til oversigten (L - Å)