Tilbage til oversigten (L - Å)

Onsgårds Tværvej


Vejnr.: 157-0610
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Onsgårdsvej 4 til Strandparksvej 3.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Onsgårds Tværvej er anlagt i 1903. 

Vejen er navngivet efter Onsgården som blev navngivet efter bronzealder højen Onshøj, der lå på Onsstykkerne lige ved skellet mod Øregård.

Gården blev i 1824 delt i to næsten lige store gårde, nemlig Søndre og Nordre Onsgård. Gårdejerne supplerede deres indtægter ved, at modtage sommergæster fra København, og omkring midten af 1800 tallet boede Niels W. Gade på Søndre Onsgård og det anses for sikkert at ”Brudevalsen” er blevet til her. Søndre Onsgård blev solgt og nedrevet i 1908.

På nordre Onsgård udspandt der sig i slutningen af 1800 – tallet sig et meget livligt, og for den tid usædvanligt liv på en almindelig bondegård. Børnenes skole- og legekammerater samledes om sommeren til spændende friluftlege og om vinteren til morsomme komedieaftener.

Gårdejeren, Peter Lemche var en habil forfatter, der selv skrev komedierne, og til alle mulige lejligheder rystede han sange ud af ærmet. En lille sangs tilblivelseshistorie skal her fortælles.

Der havde en aften været selskab på Nordre Onsgård, og gæsterne var i færd med at bryde op. Ude i entréen stod skolebestyrer Ole Jacobsen fra Ordrup med frakken på og paraplyen under armen. Spontant kom det fra Peter Lemche: ”Den lille Ole med paraplyen kender alle små børn i byen.” Dagen efter gjorde han sangen færdig og ved den næste komedieaften, den 22. dec. 1873, blev den foredraget af hans treårige niece Margrethe Speerschneider, der var iført hvid skjorte, gul nissehue og naturligvis havde en sprøjte under armen. ”Den lille Ole ” havde selv leveret melodien.

Peter Lemche var i to perioder medlem af Gentofte sogneråd og et meget interesseret medlem af skolekommisionen. Med hans død i 1901 var Nordre Onsgårds saga ude og to år efter blev bygninger nedrevet.

I 1971 overgik vejen til offentlig vej.  
I 1970/71 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

Onsgårds Tværvej


Tilbage til oversigten (L - Å)