Tilbage til oversigten (L - Å)

Ole Olsens Allé


Vejnr.: 157-0607
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Baunegårdsvej 83 til Vemmetofte Allé 8.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ole Olsens Allé er anlagt i 1929/30 – 1932/33.

Vejen er opkaldt efter generaldirektør Ole Olsen, Nordisk Film, der ejede Heslehøj, på hvis arealer vejen er anlagt.

Ole Olsen var filmproducent og generaldirektør. Han levede fra 1863 til 1943, og var en af dansk films flittigste pionerer og bidrog mere end nogen anden til, at skabe den danske filmindustri, som i de levende billeders barndom blev verdenskendt. 

Han startede sin karriere som vogterdreng, rejste derefter landet tyndt, hvor han på landets markeder optrådte med alle mulige attraktioner og han stiftede i 1897 Malmø Tivoli.

Han var den første i Skandinavien, der så filmens stor muligheder og omkring århundredeskiftet begyndte han, under beskedne forhold, at fremvise og handle med film.

I 1905 oprettede han Nordisk Films Kompagni, som fra studierne i Valby, med logoet den hvide isbjørn, blev verdenskendt.

En af de første film ”Løvejagten” blev optaget på den lille ø Elleore i Roskilde fjord. Den lille ø kom på verdenskortet ved den lejlighed. Der knytter sig en lille anekdote til øen. En flok sammensvorne, herunder en lærer fra Tåstrup Private Realskole, ”indtog” øen og oprettede her deres eget kongerige med latin og tysklærer, overlærer Leo Høegh Olsen som konge. Man havde sågar sit eget frimærke.

Fra den beskedne start i Valby udviklede Nordisk Films Kompagni sig til en verdens succes og utallige er de film der blev produceret her. Ole Olsen var indtil 1924 henholdsvis formand og næstformand for selskabet.

Ole Olsen var også kendt som en af Danmarks største samlere og kendere af kunstindustri . Han udgav erindringsbogen ”Filmen eventyr og mit eget” (1940) samt kunstbogen om sine samlinger ”Ole Olsens collection”

I 1954 overgik vejen til offentlig vej.  

Ole Olsens Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)