Tilbage til oversigten (L - Å)

Ole Bruuns Vej


Vejnr.: 157-0606
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 31 til Enighedsvej 28.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ole Bruuns Vej er anlagt omkring 1888.

Vejen er opkaldt efter ejeren af Lindegården, Ole Bruun.

I 1918 overgik vejen til offentlig vej.

Ole Bruuns Vej


Tilbage til oversigten (L - Å)