Tilbage til oversigten (L - Å)

Olaf Poulsens Vej


Vejnr.: 157-0605
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hartmannsvej 62 til Bregnegårdsvej 14.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Olaf Poulsens Vej er anlagt før 1928.

Indtil da hed vejen Ludvig Holbergvej. I dag er vejen opkaldt efter kgl. skuespiller Olaf Poulsen(1849-1923), der var en fremragende Holbergfortolker.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej.
I 1970/71 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

Olaf Poulsens Vej


Tilbage til oversigten (L - Å)