Tilbage til oversigten (L - Å)

Øxnevej


Vejnr.: 157-0986
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Mosegårdsvej 48 til Toftekærsvej 11.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Øxnevej er anlagt i 1931.

Ved udstykningen af en del af Mosegårdens og Enggårdens arealer benyttedes en række udtryk fra ældre tiders landbrug, som sammensætning til vejnavne.

I 1939 overgik strækningen fra Toftekærsvej 40 meter syd til offentlig vej.
I 1955 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.
I 1976 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

Øxnevej


Tilbage til oversigten (L - Å)