Tilbage til oversigten (L - Å)

Østerkildevej


Vejnr.: 157-0985
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Høeghsmindevej 22 til Maltegårdsvej 19.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Østerkildevej er anlagt før 1921, indtil 1933 var vejen en del af Høeghsmindevej.

Vejen er navngivet efter Østerkilde Spjældene i Brødhøjsvangen.

I 1921 overgik vejen til offentlig vej.
I 1978 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

Østerkildevej


Tilbage til oversigten (L - Å)