Tilbage til oversigten (L - Å)

Østerbakken


Vejnr.: 157-0981
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Skolebakken 4 til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Østerbakken er anlagt i 1955.

Vejen er navngivet efter sin placering som lukket vej på det høje terræn øst for Bakkegårdsskolen.

I 1963 overgik vejen til offentlig vej.

Østerbakken


Tilbage til oversigten (L - Å)