Tilbage til oversigten (L - Å)

Ørnekulsvej


Vejnr.: 157-0980
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Holmegårdsvej 5 til Skovgårdsvej 38.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ørnekulsvej er anlagt i 1918/19.

Vejens navn er konstrueret, uden tilknytning.

I 1928 overgik strækningen fra Holmegårdsvej til Henriettevej til offentlig vej.
I 1935/36 blev strækningen fra Skovgårdsvej til Krathusvej anlagt.
I 1946 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.
I 1972/73 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter fra Skovgårdsvej til Krathusvej.

Ørnekulsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)