Tilbage til oversigten (L - Å)

Øresundshøj (Strandvejen - Strandhøjsvej)


Vejnr.: 157-0976
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 251 til blind vej mod nordvest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Øresundshøj er anlagt før 1921, indtil da hed vejen Strandboulevarden.

Vejen er navngivet efter det nærliggende Øresund.

I 1960 overgik vejen til offentlig vej.

Øresundshøj (Strandvejen - Strandhøjsvej)


Tilbage til oversigten (L - Å)