Tilbage til oversigten (L - Å)

Ørehøj Allé


Vejnr.: 157-0975
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Øregårds Allé 6 til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ørehøj Allé er anlagt før 1934, indtil da hed vejen Elisabeths Allé.

Vejen er navngivet efter den nærliggende broncealderhøj Orehøj.

I 1958 overgik vejen til offentlig vej.

Ørehøj Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)