Tilbage til oversigten (L - Å)

Øregårdsvænget


Vejnr.: 157-0972
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ahlmanns Allé 20 til Ørehøj Allé.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Øregårdsvænget er anlagt før 1932.

Offentlig vej. Indtil da hed vejen Blochs Allé fra Ahlmanns Allé til Øregårds Allé. Vejen blev navngivet efter sit forløb, som Øregårds private tilkørselsvej, der efter kommunens køb af Øregård 1917 åbnedes for almindelig færdsel.

Oregaard, som ejendommen oprindelig hed indtil det 19. århundrede, er en af de første udflyttede gårde, som udskiftedes fra det Bernstorffske gods i 1765.

I 1806 købtes ejendommen af landeværnskaptajn og grosserer Johannes Søbøtker, som opførte den nuværende hovedbygning, og samtidig anlagde parken.

Kommunen erhvervede i 1917 Øregården, og i 1918 åbnedes den 5,1 ha store park for offentligheden. I forbindelse med åbningen blev der afholdt en skulpturudstilling i parken. Lige siden denne udstilling, hvorfra flere af de nuværende skulpturer stammer, har Øregård Park været kommunens foretrukne skulpturpark.

I hovedbygningen indrettedes Topografisk Museum, som åbnede i 1921. Bygningen, som blandt andet rummer en værdifuld historisk-topografisk malerisamling, drives som en selvejende institution.

Øregårdsvænget


Tilbage til oversigten (L - Å)