Tilbage til oversigten (L - Å)

Nymosevej


Vejnr.: 157-0597
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 92 til Mosebuen 25.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Nymosevej er anlagt i 1926/29.

Vejen er navngivet efter Nymosen, der for 200 år siden hed Wildes Mose.

I 1938 overgik vejen til offentlig vej. I 1967/68 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

Nymosevej


Tilbage til oversigten (L - Å)