Tilbage til oversigten (L - Å)

Nymose Huse


Vejnr.: 157-0596
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Mosegårdsvej 51 til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Nymose Huse er anlagt i 1954/58.

Vejen er navngivet efter dens beliggenhed nord for Nymosen. Nymosen, hed for ca. 200 år siden Wildes Mose.

Nymose Huse


Tilbage til oversigten (L - Å)