Tilbage til oversigten (L - Å)

Nybrovej


Vejnr.: 157-0595
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 1

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej/Brogårdsvej til Lyngby.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Nybrovej er anlagt i 1937 – 1946/47 – 1962/63.

Vejen er navngivet efter vejens retning mod Nybro, over Mølleåen, mellem Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

Indtil 1963 hed strækningen fra kommunegrænsen mod syd til motorringvejen - Stolpegårdsvej.

Vejen er anlagt som offentlig vej af kommune og amt.

Nybrovej


Tilbage til oversigten (L - Å)