Tilbage til oversigten (L - Å)

Ny Ordrup Sideallé


Vejnr.: 157-0600
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrup Jagtvej 38 til Broholms Allé/Ordrup Station.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ny Ordrup Sideallé er anlagt omkring 1896.

Vejen er navngivet efter sin placering, som sidevej fra Ordrup Jagtvej til Jernbanen. 

I 1929 overgik vejen til offentlig vej.

Ny Ordrup Sideallé


Tilbage til oversigten (L - Å)