Tilbage til oversigten (L - Å)

Nørrebakken (resten)


Vejnr.: 157-0602
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bakkevænget 21 til blind ende mod øst og vest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Nørrebakken er anlagt i 1933/34 og i 1938/39.

Vejens navn er konstrueret med hentydning til beliggenheden nord for den tidligere Nordre Bakkegård.

I 1935 overgik vejen til offentlig vej.
I 1933/34 blev vejen anlagt øst for Bakkevænget.
I 1938/39 blev vejen anlagt vest for Bakkevænget.

Nørrebakken (resten)


Tilbage til oversigten (L - Å)