Tilbage til oversigten (L - Å)

Nordvestvej


Vejnr.: 157-0594
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrup Jagtvej 34 til blind vej mod nordvest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Nordvestvej er anlagt i 1901.

Vejen er formentlig navngivet efter sit forløb i nordvestlig retning.

Nordvestvej


Tilbage til oversigten (L - Å)