Tilbage til oversigten (L - Å)

Nordre Havnevej


Vejnr.: 157-0593
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 280 til Kystvejen.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Nordre Havnevej er anlagt i 1973.

Tidligere Havnevej, Skovshoved.

Anlagt som offentlig vej

Nordre Havnevej


Tilbage til oversigten (L - Å)