Tilbage til oversigten (L - Å)

Norasvej


Vejnr.: 157-0592
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gyldenlundsvej 4 til Ordrup Jagtvej 104.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Norasvej er anlagt omkring 1893.

Vejen er opkaldt efter fru Eleonora Jacobsen gift med gårdejer Oluf Jacobsen, Skjoldgården, der påbegyndte udstykningen af grundene ca.1890.

I 1919 overgik vejen til offentlig vej.

Norasvej


Tilbage til oversigten (L - Å)