Tilbage til oversigten (L - Å)

Noras Sidevej


Vejnr.: 157-0591
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Norasvej 26 til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Noras Sidevej er anlagt i 1900.

Vejen er opkaldt efter fru Eleonora Jacobsen gift med gårdejer Oluf Jacobsen, Skjoldgården, der påbegyndte udstykningen af grundene ca.1890.

I 1919 overgik vejen til offentlig vej.
I 1973/74 blev kørebanen udvidet fra 5,6 meter til 8,5 meter.

Noras Sidevej


Tilbage til oversigten (L - Å)