Tilbage til oversigten (L - Å)

Nøddekrogen


Vejnr.: 157-0601
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Fortunvej 29 til blind vej mod sydvest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Nøddekrogen er anlagt i 1932/34.

Vejen er navngivet efter en ældre Nøddeplantage, som vejen på en strækning passerer.

I 1938 overgik vejen til offentlig vej.

Nøddekrogen


Tilbage til oversigten (L - Å)