Tilbage til oversigten (L - Å)

Mylius Erichsens Allé


Vejnr.: 157-0581
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvejen 249 sydgående til Ellemosevej, spærret ved Ellemosevej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Mylius Erichsens Vej er anlagt i 1911.

Omkring 1910 begyndte den første villabebyggelse på Havsgårdens jorder med 3 foreløbigt lukkede, vestgående veje.

To år tidligere var budskabet om Danmarksekspeditionens tragiske skæbne nået hertil, og de tre nye veje opkaldtes da efter de tre forskere Brøndlund, Hagen og Mylius Erichsen, der havde fundet døden i Grønlands ismarker. 

Vejene er senere forlænget over Højsgårdens jorder til Ellemosevej. En række person- og stednavne med tilknytning til Grønland er senere benyttet i navne på nyere veje i kvarteret.

I 1931 overgik vejen til offentlig vej.
I 1963/64 blev vejen lukket mod Ellemosevej.
I 1978 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter fra Ellemosevej til ud for nr. 24/27.

Mylius Erichsens Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)