Tilbage til oversigten (L - Å)

Munkely


Vejnr.: 157-0580
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 216 B til Søborg Hovedgade 32.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Munkely er anlagt i 1926.

Vejen er navngivet efter handelsgartneriet ”Munkely” ved Vangedevej.

I 1938 overgik vejen til offentlig vej.
I 1972/73 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

Munkely


Tilbage til oversigten (L - Å)