Tilbage til oversigten (L - Å)

Munkehøj


Vejnr.: 157-0577
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 164 til blind vej mod vest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Munkehøj er anlagt i 1960.

Vejen er navngivet efter efter det forlængs forsvundne oldtidminde Munkehøj.

I 1961 overgik vejen til offentlig vej.

Munkehøj


Tilbage til oversigten (L - Å)