Tilbage til oversigten (L - Å)

Munkegårdsvej


Vejnr.: 157-0576
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 202 til Dalstrøget 12.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Munkegårdsvej er anlagt i 1925/27.

Vejen er navngivet efter gården Munkegård. 

Efter den første udskiftning, delte gårdens første ejer, allerede i 1769, gården i Søndre Munkegård og Nordre Munkegård. 

Søndre Munkegård forblev i bondeeje indtil 1919, da jorderne blev overtaget af parcelforeningen ”Søndre Munkegårds Haveby” som derpå foretog en udstykning.

Den sidste ejer af Nordre Munkegård blev frøfirmaet I. E. Ohlsens Enke, der anlagde en forsøgsgård her. 

For at skaffe skoledækning for de stærkt voksende kvarterer i denne del af kommunen vedtog kommunalbestyrelsen, at opføre en skole på Nordre Munkegårds jorder, og foretog i dette øjemed ekspropriation af det fornødne areal. Opførelsen af Munkegårdsskolen, der er projekteret af arkitekt Arne Jacobsen, påbegyndtes i foråret 1953.

I 1935 overgik vejen til offentlig vej.
I 1974/75 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

Munkegårdsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)