Tilbage til oversigten (L - Å)

Moselukket


Vejnr.: 157-0575
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Mosegårdsvej 119 til Myrtoften, spærret ved Myrtoften.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Moselukket er anlagt i 1948/49.

Ved udstykningen af en del af Mosegårdens og Enggårdens arealer benyttedes en række udtryk fra ældre tiders landbrug, som sammensætning til vejnavne.

Moselukket


Tilbage til oversigten (L - Å)