Tilbage til oversigten (L - Å)

Mosehøjvej (Vilvordevej - Ordrup Have)


Vejnr.: 157-0572
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vilvordevej 48 til Ordruphøjvej 9, til 4 og 13 tilkørsel fra Vilvordevej fra 6 og 17 tilkørsel fra Ordruphøjvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Mosehøjvej er anlagt omkring 1896.

Vejen er navngivet efter ejendommen ”Mosehøj” ved Ellemosen.

I 1946 overgik strækningen, fra Ordrupvej til Ordrup Have, til offentlig vej. Den resterende del ligger som privat fællesvej.

Mosehøjvej (Vilvordevej - Ordrup Have)


Tilbage til oversigten (L - Å)