Tilbage til oversigten (L - Å)

Mosehøjvej (Ordrup Have - Ordrupvej)


Vejnr.: 157-0572
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vilvordevej 48 til Ordruphøjvej 9, til 4 og 13 tilkørsel fra Vilvordevej fra 6 og 17 tilkørsel fra Ordruphøjvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Mosehøjvej er anlagt omkring 1896.

Vejen er navngivet efter ejendommen ”Mosehøj” ved Ellemosen.

I 1946 overgik strækningen, fra Ordrupvej til Ordrup Have, til offentlig vej.
Den resterende del ligger som privat fællesvej.

Mosehøjvej (Ordrup Have - Ordrupvej)


Tilbage til oversigten (L - Å)