Tilbage til oversigten (L - Å)

Mosegårdsvej (Fennevangen - Folkevej)


Vejnr.: 157-0570
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangede Bygade 108 til Folkevej 29.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Mosegårdsvej er anlagt i 1903.

Vejen er navngivet efter Mosegården i Vangede.

Mosegårdens agerjord lå nord for Nymosen, og strakte sig fra Vangede by til Buddinge skel, og vejen fra Vangede til Budding, den senere Mosegårdsvej, løb på langs gennem dens jorder.

I 1934 overgik strækningen fra Vangedevej til matr. nr. 31´s vestskel til offentlig vej, 215 meter. I 1949 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej. 

I 1967/68 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter, på strækningen fra Folkevej til Sognevej.
I 1969/70 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter, på strækningen fra Vangede Bygade til Agertoften.

Der er stadig i dag små sideveje, som ligger som private fællesveje.

Mosegårdsvej (Fennevangen - Folkevej)


Tilbage til oversigten (L - Å)