Tilbage til oversigten (L - Å)

Mosegårdsvænget


Vejnr.: 157-0571
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Mosegårdsvej 66 til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Mosegårdsvænget er anlagt i 1956/58.

Vejen er navngivet efter Mosegården i Vangede.

Mosegårdens agerjord lå nord for Nymosen og strakte sig fra Vangede by til Buddinge skel, og vejen fra Vangede til Budding, den senere Mosegårdsvej, løb på langs gennem dens jorder.

I 1961 overgik vejen til offentlig vej.

Mosegårdsvænget


Tilbage til oversigten (L - Å)