Tilbage til oversigten (L - Å)

Mosebuen


Vejnr.: 157-0567
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 82 til Ericavej 28.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Mosebuen er anlagt i 1926/29.

Vejens navn er konstrueret og hentyder til vejens krumning syd om Nymosen.

I 1938 overgik strækningen på nordre Enggårds areal til offentlig vej.
I 1943 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

Mosebuen


Tilbage til oversigten (L - Å)