Tilbage til oversigten (L - Å)

Morgenvej


Vejnr.: 157-0566
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvejen nordgående til Hvilevej, spærret ved Lyngbyvejen.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Morgenvej er anlagt i 1930/31.

Ved udstykningen af en del af ”De Ibsen´ ske Grunde” blev vejene benævnt efter døgnets tider.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej.
I 1974/75 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 5,7 meter.

Morgenvej


Tilbage til oversigten (L - Å)