Tilbage til oversigten (L - Å)

Morescosvej


Vejnr.: 157-0565
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Skriv faktuelle vejdata her eller slet denne tekst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Morescosvej er anlagt i 1906 på kommunens areal.

Vejen er opkaldt efter Jacob Heinrich Moresco (1828-1906), manufakturhandler og forretningsmand, som sin formue ved at være en af de første, der fremstillede konfektionssyet dametøj. Han købte i 1871 et landsted i Ordrup som han senerekaldte Adelaide, efter sin italienskfødte mor.

På ”Adelaide” førte Jacob Moresco gennem mange år et gæstfrit hus. Han var kommunens næststørste skatteyder, kun overgået af Jacob Hegel på Skovgården. Efter hans død i 1907 blev ”Adelaide” overtaget af hans brodersøn, grosserer Carl Moresco, der videreførte traditionerne fra farbroderens dage. 

Adelaide blev i 1943, tre år efter Carl Morescos død, erhvervet af Gentofte Kommune. Ejendommens store park er nu, under navnet ”Ordrupparken ”, gjort tilgængelig for offentligheden. 

Villaen blev den 4.okt. 1944 taget i brug, som hjemsted for vagtværnet, indtil dettes opløsning i juli 1945.

Adelaide giver nu husly for en vuggestue og en børnehave.

MorescosvejMorescos gravmæle på Ordrup Kirkegård.


Tilbage til oversigten (L - Å)