Tilbage til oversigten (L - Å)

Mitchellsstræde


Vejnr.: 157-0562
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gentoftegade 34 til Sødalen 2.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Mitchellstræde er anlagt i 1800 tallet, helt præcist hvornår findes desværre ikke i kommunens annaler.

Oprindelige navne Gjentoftestræde og senere Nebrogade. Engang i 1800-tallet ændret til Mitchellstræde efter Mitchells Strømpevæveri, der fra 1795 lå på strædets nordside, umiddelbart ved bredden af Gentofte Sø.

Den skotske strømpevæver Alexander Mitchel havde i begyndelsen af 1780-erne, i et hus uden for Københavns Vesterport, grundlagt en tilvirkning af ret- og vrangstrikkede strømper, en vare, der hidtil ikke havde været fremstillet i Danmark. Produktionen steg, og han måtte se sig om efter bedre plads. Dette fandt han ved Gentofte Sø i en ejendom, der hidtil havde tilhørt deputeret i generaltoldkammeret Eiler Hagerup.

I 1830-erne beskæftigedes 20 væversvende. Han opførte i 1803 et blegehus med vaskeri, og året efter et beboelseshus. Hans søn Wiliam Mitchel overtog virksomheden, og han blev en meget anset mand, der blev kirkeværge og medlem af sogneforstanderskabet. Efter at den tredje i slægten, Charles Mitchel, var død i 1884, blev fabrikken nedlagt. 

Kvarteret ramtes den 5. maj 1913 af en ødelæggende ildebrand, og kun to af bygningerne i Mitchellstræde undgik ødelæggelse. Den ene var ”Rolighed” og den anden Mitchels tidligere strømpefabrik. 

Det kendte arkitektpar Ole og Edith Nørgaard havde i flere år tegnestue i en del af den gamle strømpefabrik.

I 1868 overgik vejen til offentlig vej.

MitchellsstrædeA. Mitchells gravmæle på Gentofte Kirkegård.


Tilbage til oversigten (L - Å)