Tilbage til oversigten (L - Å)

Mindevej


Vejnr.: 157-0561
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 205 til Sønderengen 76 og blind ende mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Mindevej er anlagt i 1927/28. 

Ved udstykningen af Ellegårdens jorder valgtes konstruerede vejnavne med tilknytning til familie- og hjemmelivet.

I 1938 overgik strækningen fra Vangedevej til Sønderengen til offentlig vej. I 1946/47 blev vejen forlænget fra Sønderengen mod øst med 150 meter.

I 1957 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.
I 1972/73 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter fra Vangedevej til Sønderengen.

MindevejEngelhardts vejskilt.


Tilbage til oversigten (L - Å)